සයිප්‍රස් AVR සේවය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද

සයිප්‍රස් AVR සේවය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද

ස්වේච්චාවෙන් ආපසු යාම පිළිබඳ තොරතුරු හා උපකාරක මධ්‍යස්ථානය - AVR සයිප්‍රස් විදේශිකයන් හට සිය රට බලා ආපසු යාමට අවශ්‍ය උපදෙස් පුද්ගලිකව සපයා දෙනු ලැබේ

මෙම තම රටට සිය කැමැත්තෙන් යාම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මානුෂික සහ ගෞරවාන්විත ක්‍රමයක් ලෙස සැලකෙන අතර, එයින් ආපසු යන්නන්ගේ අවශ්‍යතා පිලිබඳ අවධානයද යොමු කෙරේ. ඇත්ත වශයෙන් එයින් ඔවුන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ ඉතාමත් යෝග්‍ය අවස්ථාවන් වලට සහ තම රටෙහිදී තම දියුණුව වැඩිදියුණු කර ගැනීමට ඉතා පිටුවහලක් වේ.

 

Capacity building

ගුවන්තොටුපලේදී සහය ලබා දීම

Capacity building

ඔබ ආපසු ගිය විට උදව් ලබා දීම

elibrary

ඉලෙක්ට්‍රොනික් පුස්තකාලය

ආපසු ගිය අය පිලිබඳ පුවත්

ඔබගේ උපන් රටට නැවත ප්‍රතිසංකලනය වීම කොයි වාගෙද?

AVR සයිප්‍රස් මගින් උදව් ලබාගෙන මානුෂික හා ගෞරවාන්විත ලෙස සිය කැමැත්තෙන් ඔවුන්ගේ රටට අපසු ගිය අය පිළිබඳ පුවත් අපත් සමඟ බෙදාහදා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කොට සැලකේ. එලෙස අපට ලෝකයේ සෙසු අයත් සමඟ අපගේ පරමාර්ථය සහ අරමුණ බෙදාහදා ගත හැකි වන අතර එයින් අපට ආපසු යෑම පිලිබඳ වෙනත් ක්‍රමද ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වේ. මෙම සියලුම ක්‍රියාවලිය ආපසු ගිය තැනැත්තාට මානසික සහ සමාජයීය ලෙස කෙසේ වුවක්ද යන්නද දැන ගත හැකිය.

අපත් සමඟ එම විස්තර බෙදා ගත් සියලු දෙනාටම අප ස්තුතිවන්ත වෙන්නෙමු. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය රැක ගැනීම සඳහා මෙම කතා පුවත් වල සඳහන් නම් ගම් කල්පිත ඒවා වේ- එම පුවත් වල සේයාරූප අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

s12 s1 s11 s10 s9 s8 s7 s6 s5 s4 s3

Elva Agsalo (mother of three children) sent us a photo with her family along with her gratitude for the financial and psychological support provided.

1st Beneficiary of AVR Cyprus!!! Thankful and Worth Fulfilling!!!

Mrs. Lucrecia Camarillo

Mrs. Suzan Tagud

Mr. Zoher Edin Zohri

Mrs. Lilian Bustillo

Mr. Abdul Majeed

Mrs. Van Nyugen Thi

Mrs. MARGARITA AYASON PAAT

Mr. ARDEN

Mrs. Elva Agsalo